tfilot.co.il - מאגר זמני תפילות ארצי


חיפוש מתקדם>


<חיפוש רגיל


יום תפילה שם בית כנסת שם שכונה כתובת זמן תפילה פרטים נוספים
6035 ו מנחה עדות רמות רמז רמות רמז ברנר 20 בזמן כניסת השבת
...
4093 ימי חול שחרית ישיבת תפארת ישראל הדר גאולה 1 בזמן הנץ
...
4512 שבת שחרית יגדיל תורה הדר בילו 7 בזמן הנץ
...
4544 ימי חול שחרית זיו התורה נווה שאנן הגליל בזמן הנץ
...
5414 ימי חול שחרית ישיבת מורשה הדר השילוח6 בזמן הנץ
...
5504 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית היכל אוהבי תורתך נווה שאנן אריה דולצין 3 בזמן הנץ
...
3297 שבת ערבית בית הכנסת הגדול בשכונת "הדר-הרצליה" בחיפה, ע"ש הרב מ"מ קופרשטוך זצ"ל הדר - הרצליה רחוב צפת 5, חיפה בזמן צאת השבת
...
6595 שבת ערבית מיסודו של הרב מ"מ קופרשטוך הרצליה, הדר צפת 5 בזמן צאת השבת
...
5608 א,ג,ד,ו שחרית מאור יהודה אחוזה בליטנטל 13 בזמן עלות השחר
...
5609 ב,ה שחרית מאור יהודה אחוזה בליטנטל 13 בזמן עלות השחר
...
5610 שבת שחרית מאור יהודה אחוזה בליטנטל 13 בזמן עלות השחר
...
3800 ימי חול שחרית הגדול קריית שמואל מוהליבר מניינים ברצף מ 05:30 עד 09:00
...
4423 ימי חול שחרית ביהמ"ד דחסידי בעלזא הדר חרמון 3 מניינים ברצף מ 06:00 עד 10:00
...
3799 ימי חול מנחה הגדול קריית שמואל מוהליבר מניינים ברצף מ 18:45 עד 19:45
...
4101 ימי חול ערבית ביהמ"ד דחסידי בעלזא הדר חרמון 3 מניינים ברצף מ 22:00 עד 23:30
...
292 ימי חול שחרית רמב"ם נווה שאנן ציון 8 05:00
...
123 ימי חול שחרית הגדול קריית שמואל תורה ועבודה 14 05:15
...
4996 ימי חול שחרית מרכזי ורדיה ורדיה ורדיה 26 05:30
...
1935 א,ב,ג,ד,ה שחרית אור וישועה - ישיבה נווה שאנן טרומפלדור פינת חניתה 05:45
...
4290 ראש חודש שחרית משען אחוזה אידר 12 05:45
...
6290 ב,ה שחרית היכל בנימין נוה שאנן חניתה 96 05:45
...
3531 ימי חול שחרית מאיר רוממה הישנה הצלפים 5 05:50
...
294 ימי חול שחרית רמב"ם נווה שאנן ציון 8 05:55
...
6550 ימי חול שחרית תפארת שאנן נווה שאנן יהושע השל 2 05:55
...
1057 ימי חול שחרית אליהו הנביא אחוזה סיני 16 05.30
...
1206 א,ג,ד,ו שחרית שארית ישראל נווה שאנן חניתה 4 06:00
...
1706 ב,ה שחרית היכל אליעזר אחוזה אינשטיין 52, חיפה 06:00
...
1708 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית אבות ובנים מרכז הכרמל קלר 6 06:00
...
1751 ב,ה שחרית היכל אליעזר אחוזה אינשטיין 06:00
...
3129 ימי חול שחרית עדת ישראל אחוזה מאפו 6 06:00
...
3130 ימי חול שחרית תפארת שאנן נווה שאנן יהושע השל 2 06:00
...
4287 א,ג,ד,ו שחרית משען אחוזה אידר 12 06:00
...
4439 ימי חול שחרית חב"ד אחוזה אחוזה פרויד 4ב 06:00
...
4991 ימי חול שחרית אביר יעקב נוה יוסף רח' ערד 06:00
...
4992 ימי חול שחרית אור החיים קרית חיים מזרחית צייטלין 46 06:00
...
4993 ימי חול שחרית ישיבת נוה יוסף בעיר העיר התחתית מדרגות מילר 06:00
...
6288 א,ג,ד,ו שחרית היכל בנימין נוה שאנן חניתה 96 06:00
...
5186 ב,ה שחרית אוהל ברכה אחוזה, רמת בגין שימקין 17 06:05
...
1705 א,ג,ד,ו שחרית היכל אליעזר אחוזה אינשטיין 52, חיפה 06:10
...
1752 א,ג,ד,ו שחרית היכל אליעזר אחוזה אינשטיין 06:10
...
3185 ב,ה שחרית רמת אשכול רמת אשכול ראול ולנברג 11 06:10
...
4282 ימי חול שחרית כנסת ישראל הדר עליון רש"י 1 06:15
...
5184 א,ג,ד,ו שחרית אוהל ברכה אחוזה, רמת בגין שימקין 17 06:15
...
5896 א,ב,ג,ד,ה שחרית בית רבינו אחוזה פיק"א 8 06:15
...
3184 א,ג,ד,ו שחרית רמת אשכול רמת אשכול ראול ולנברג 11 06:20
...
2076 ימי חול שחרית משכן שאנן נווה שאנן ציון 8 06:25
...
3801 ימי חול שחרית אמונה קריית שמואל שביל האמונה 06:30
...
4289 ב,ה שחרית משען אחוזה אידר 12 06:30
...
4720 ימי חול שחרית המרכזי מרכז הכרמל מרכז הכרמל דרך הים 12 06:30
...
5415 ימי חול שחרית בית מרגלית הדר רבי עקיבא 20 06:30
...
6033 א שחרית עדות רמות רמז רמות רמז ברנר 20 06:30
...
6034 ו שחרית עדות רמות רמז רמות רמז ברנר 20 06:30
...
6480 א,ג,ד,ו שחרית רבי עקיבא הדר רבי עקיבא 19 06:30
...
1207 א,ג,ד,ו שחרית שארית ישראל נווה שאנן חניתה 4 06:45
...
1939 ב,ה שחרית אוהל אהרון נווה שאנן טכניון 06:45
...
2364 ב,ה שחרית מרכזי טכניון 06:45
...
3318 ימי חול שחרית היכל בנימין נווה שאנן חניתה 96 06:45
...
1936 ימי חול שחרית בית חנניה נווה שאנן טרומפלדור פינת חניתה 06:50
...
1051 ימי חול שחרית אליהו הנביא אחוזה סיני 16 06.20
...
293 ימי חול שחרית רמב"ם נווה שאנן ציון 8 07:00
...
1934 ימי חול שחרית אור וישועה - ישיבה נווה שאנן טרומפלדור פינת חניתה 07:00
...
1940 א,ג,ד,ו שחרית אוהל אהרון נווה שאנן טכניון 07:00
...
2363 ימי חול שחרית מרכזי טכניון 07:00
...
3372 ימי חול שחרית קהילת יעקב אחוזה חורב 22 07:00
...
6294 ימי חול שחרית בית חנניה נוה שאנן חניתה 96 07:00
...
6543 א,ג,ד,ו שחרית הטכניון נוה שאנן הטכניון 07:00
...
1789 שבת שחרית מעונות גאולה מעונות גאולה, הדר, ויזניץ' מתחת לגשר רופין 07:30
...
2372 שבת שחרית נוה תפילה נווה שאנן ציון 9 07:30
...
3131 שבת שחרית תפארת שאנן נווה שאנן יהושע השל 2 07:30
...
3371 שבת שחרית עדת ישראל אחוזה מאפו 6 07:30
...
4363 ימי חול שחרית אוהל ברכה אחוזה, רמת בגין שימקין 17 07:30
...
4873 ימי חול שחרית נחלת הלויים - מקלט נווה שאנן מנדלי 1 07:30
...
6598 שבת שחרית מיסודו של הרב מ"מ קופרשטוך הרצליה, הדר צפת 5 07:45
...
6599 שבת שחרית מיסודו של הרב מ"מ קופרשטוך הרצליה, הדר צפת 5 07:45
...
1052 שבת שחרית אליהו הנביא אחוזה סיני 16 07.30
...
889 ימי חול שחרית רמב"ם נווה שאנן ציון 8 08:00
...
891 שבת שחרית רמב"ם נווה שאנן ציון 8 08:00
...
1753 שבת שחרית היכל בנימין זאב אחוזה הרופא 30 א' 08:00
...
1884 שבת שחרית בית חולים כרמל אחוזה 08:00
...
1938 שבת שחרית אוהל אהרון נווה שאנן טכניון 08:00
...
5953 שבת שחרית מניין הנוער נווה שאנן התיכון 39 08:00
...
3300 שבת שחרית בית הכנסת הגדול בשכונת "הדר-הרצליה" בחיפה, ע"ש הרב מ"מ קופרשטוך זצ"ל הדר - הרצליה רחוב צפת 5, חיפה 08:00
...
3373 שבת שחרית קהילת יעקב אחוזה חורב 22 08:00
...
3530 שבת שחרית מאיר רוממה הישנה הצלפים 5 08:00
...
4285 שבת שחרית אבות ובנים מרכז הכרמל רחוב קלר 6 08:00
...
4286 שבת שחרית אבות ובנים מרכז הכרמל רחוב קלר 6 08:00
...
4874 ימי חול שחרית נחלת הלויים - מקלט נווה שאנן מנדלי 1 08:00
...
5183 שבת שחרית אוהל ברכה אחוזה, רמת בגין שימקין 17 08:00
...
6443 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית אהבת תורה ויזניץ הדר מיכאל 1 08:00
...
6600 ימי חול שחרית אהבת תורה ויז'ניץ הדר מיכאל 1 08:00
...
2537 שבת שחרית ישראל יאיר אחוזה אהוד 18 08:15
...
4288 שבת שחרית משען אחוזה אידר 12 08:30
...
4465 שבת שחרית פאר ישראל-יזרעאליה נווה שאנן 08:30
...
6036 none שחרית עדות רמות רמז רמות רמז ברנר 20 08:30
...
1790 ו מנחה מעונות גאולה מעונות גאולה, הדר, ויזניץ' מתחת לגשר רופין 10 דק' אחרי הדלקת נרות
...
3128 ו מנחה עדת ישראל אחוזה מאפו 6 10 דקות אחרי כניסת השבת
...
3298 ו מנחה בית הכנסת הגדול בשכונת "הדר-הרצליה" בחיפה, ע"ש הרב מ"מ קופרשטוך זצ"ל הדר - הרצליה רחוב צפת 5, חיפה 10 דקות אחרי כניסת השבת
...
5185 ו מנחה אוהל ברכה אחוזה, רמת בגין שימקין 17 10 דקות אחרי כניסת השבת
...
5412 שבת שחרית ורדיה ורדיה ורדיה 60 10 דקות אחרי הנץ
...
6243 ימי חול מנחה היכל בנימין נוה שאנן חניתה 96 10 דקות לפני השקיעה
...
1885 שבת מנחה בית חולים כרמל אחוזה 12:30
...
6479 א,ב,ג,ד,ה מנחה רבי עקיבא הדר רבי עקיבא 19 12:45
...
544 ימי חול מנחה רמת ויזניץ רמת ויזניץ 13:00
...
545 ימי חול מנחה רמת ויזניץ רמת ויזניץ 13:15
...
3983 א,ב,ג,ד,ה מנחה צורן מת"מ בנין צורן ליד הכניסה הדרומית 13:15
...
1886 שבת מנחה בית חולים כרמל אחוזה 13:20
...
547 ימי חול מנחה בית חולים רמב"ם רחוב העליה השניה 6 13:30
...
3125 א,ב,ג,ד,ה מנחה עידן עיר תחתית פל ים 4 13:30
...
3599 ימי חול מנחה אמדוקס - מת"ם מת"ם בנין אמדוקס- בית כנסת 13:30
...
4435 ימי חול מנחה ביהמ"ד דחסידי בעלזא 13:30
...
6748 א,ב,ג,ד,ה מנחה היכל אברהם משה עיר תחתית המגינים 33 13:30
...
3126 א,ב,ג,ד,ה מנחה אלביט בנין זכוכית מת"מ אלביט בנין זכוכית 13:35
...
2004 א,ב,ג,ד,ה מנחה עיריית חיפה הדר חסן שוקרי 14 14:00
...
2516 א,ב,ג,ד,ה מנחה קרית הממשלה העיר התחתית פלים 15 14:00
...
4800 ימי חול מנחה בית המשפט עיר תחתית 14:00
...
6041 א,ב,ג,ד,ה מנחה יהלום תאורה צ'ק פוסט מרקוני 9 14:00
...
548 ימי חול מנחה בית חולים בני ציון רחוב גולומב 14:30
...
6749 א,ב,ג,ד,ה מנחה אוניברסיטת חיפה מגדל אשכול, אוניברסיטה 14:30
...
5611 ימי חול מנחה מאור יהודה אחוזה בליטנטל 13 15 דקות אחרי כניסת השבת
...
6597 ו מנחה מיסודו של הרב מ"מ קופרשטוך הרצליה, הדר צפת 5 15 דקות אחרי כניסת השבת
...
6605 ימי חול ערבית תפארת שאנן נווה שאנן יהושע השל 2 15 דקות אחרי השקיעה
...
1300 ימי חול ערבית אליהו הנביא אחוזה סיני 16 15 דקות אחרי שקיעה
...
4284 ימי חול מנחה כנסת ישראל הדר עליון רש"י 1 15 דקות לפני השקיעה
...
4430 ימי חול מנחה ביהמ"ד דחסידי בעלזא 15 דקות לפני השקיעה
...
3319 ימי חול מנחה היכל בנימין נווה שאנן חניתה 96 15:30
...
4434 ימי חול מנחה ביהמ"ד דחסידי בעלזא 15:45
...
4433 ימי חול מנחה ביהמ"ד דחסידי בעלזא 16:25
...
6444 א,ב,ג,ד,ה,ו מנחה אהבת תורה ויזניץ הדר מיכאל 1 18:45
...
6601 ימי חול מנחה אהבת תורה ויז'ניץ הדר מיכאל 1 18:45
...
6602 ימי חול מנחה אהבת תורה ויז'ניץ הדר מיכאל 1 18:45
...
6445 א,ב,ג,ד,ה,ו ערבית אהבת תורה ויזניץ הדר מיכאל 1 18:55
...
4432 ימי חול ערבית ביהמ"ד דחסידי בעלזא הדר 19:00
...
4994 ימי חול ערבית ישיבת בית יצחק קרית שמואל רח' המולדת 19:15
...
6293 ימי חול ערבית בית חנניה נוה שאנן חניתה 96 19:30
...
1205 ימי חול מנחה שארית ישראל נווה שאנן חניתה 4 20 דק' לפני השקיעה
...
5187 ימי חול מנחה אוהל ברכה אחוזה, רמת בגין שימקין 17 20 דקות אחרי כניסת השבת
...
1980 ו מנחה בית חולים כרמל אחוזה 20 דקות אחרי הדלקת נרות
...
3374 ימי חול ערבית קהילת יעקב אחוזה חורב 22 20 דקות אחרי השקיעה
...
4283 ימי חול ערבית כנסת ישראל הדר עליון רש"י 1 20 דקות אחרי השקיעה
...
5894 א,ב,ג,ד,ה ערבית בית רבינו אחוזה פיק"א 8 20 דקות אחרי השקיעה
...
4429 ימי חול שחרית ביהמ"ד דחסידי בעלזא הדר 20 דקות לפני הנץ
...
1944 ימי חול מנחה אוהל אהרון נווה שאנן טכניון 20 דקות לפני השקיעה
...
5895 א,ב,ג,ד,ה מנחה בית רבינו אחוזה פיק"א 8 20 דקות לפני השקיעה
...
6549 ימי חול מנחה תפארת שאנן נווה שאנן יהושע השל 2 20 דקות לפני השקיעה
...
1937 א,ב,ג,ד,ה ערבית היכל בנימין נווה שאנן חניתה 96 20:10
...
4431 ימי חול ערבית ביהמ"ד דחסידי בעלזא 20:15
...
3186 ימי חול ערבית רמת אשכול רמת אשכול ראול ולנברג 11 21:00
...
4995 ימי חול ערבית הטוניסאים קרית שמואל פינת דב פרומר-המולדת 21:30
...
4466 ימי חול ערבית נחלת הלויים נווה שאנן בן ארצי 27 22:30
...
4875 ימי חול ערבית נחלת הלויים - מקלט נווה שאנן מנדלי 1 23:00
...
1943 ימי חול ערבית אוהל אהרון נווה שאנן טכניון 25 דקות אחרי השקיעה (שיעור בי
...
3299 ו ערבית בית הכנסת הגדול בשכונת "הדר-הרצליה" בחיפה, ע"ש הרב מ"מ קופרשטוך זצ"ל הדר - הרצליה רחוב צפת 5, חיפה 30 דקות אחרי כניסת השבת
...
6289 ימי חול ערבית היכל בנימין נוה שאנן חניתה 96 30 דקות אחרי השקיעה
...
5806 ימי חול שחרית נחלת בינימין קרית שמואל רח' שפירא 45 דקות לפני הנץ
...
3296 שבת מנחה בית הכנסת הגדול בשכונת "הדר-הרצליה" בחיפה, ע"ש הרב מ"מ קופרשטוך זצ"ל הדר - הרצליה רחוב צפת 5, חיפה 5 דקות אחרי כניסת השבת
...
6596 שבת מנחה מיסודו של הרב מ"מ קופרשטוך הרצליה, הדר צפת 5 5 דקות אחרי כניסת השבת
...
3375 א,ב,ג,ד,ה מנחה קהילת יעקב אחוזה חורב 22 5 דקות לפני השקיעה
...
1053 ימי חול מנחה אליהו הנביא אחוזה סיני 16 5 דקות לפני שקיעה
...
3127 שבת מנחה עדת ישראל אחוזה מאפו 6 75 דקות לפני צאת השבת
...